مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1842382 مناقصه پروژه بازسازی شبکه های برق قابل نمایش برای مشترکان عراق 1400-04-31 1400-05-14
1842380 مناقصه پروژه بازسازی شبکه های برق قابل نمایش برای مشترکان عراق 1400-04-31 1400-05-10
1841310 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و... قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-04-31 1400-05-04
1841309 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841308 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841307 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841306 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی ... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841305 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی ... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841304 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی ... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841303 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی ... قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1400-04-31 1400-05-03
1841302 مناقصه نیرو رسانی و تجهیز پست ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-04-31 1400-05-02
1841283 مناقصه برونسپاری بهره برداری برق ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-04-31 1400-05-04
1841282 مناقصه برونسپاری بهره برداری برق ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-04-31 1400-05-04
1841281 مناقصه برونسپاری بهره برداری برق ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-04-31 1400-05-04
1841280 مناقصه برونسپاری بهره برداری برق ... قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-04-31 1400-05-04

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است