مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
1283033 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-18
1283032 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-18
1283031 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-18
1283030 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی در محدوده روستایی قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-18
1283029 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-17
1283028 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-17
1283027 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-13 1399-03-17
1283023 مناقصه واریانت خط63 کیلوولت قابل نمایش برای مشترکان مرکزی 1399-03-13 1399-03-17
1283022 مناقصه واریانت خط 63 کیلوولت قابل نمایش برای مشترکان مرکزی 1399-03-13 1399-03-17
1283012 مناقصه چاه کشاورزی قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1399-03-12 0000-00-00
1283011 مناقصه تامین برق قابل نمایش برای مشترکان کرمانشاه 1399-03-12 0000-00-00
1283001 مناقصه شناسائی پیمانکار جهت ممیزی الکتریکی و مکانیکی ساختمان ها قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1399-03-12 1399-03-20
1282984 مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع قابل نمایش برای مشترکان تهران 1399-03-12 1399-03-21
1282943 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی قابل نمایش برای مشترکان ایلام 1399-03-12 1399-03-17
1282930 مناقصه طرح سیم به کابل قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1399-03-12 1399-03-19

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است