مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
519822 مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-02-03 1397-02-24
519643 مناقصه امور حجمی قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-02-02 1397-02-05
519615 مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1397-02-02 1397-02-02
519613 مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1397-02-02 1397-02-02
519591 مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1397-02-02 1397-02-08
519330 مناقصه انجام امور مربوط به اداره کل و راهداری و حمل و نقل جاده ای قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-02-02 1397-02-11
519180 مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله قابل نمایش برای مشترکان کرمان 1397-02-02 1397-02-13
519170 مناقصه انجام امور عمومی خدماتی و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-02-02 1397-02-12
518989 مناقصه انجام خدمات تصدی امور اداری و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1397-02-02 1397-02-05
518908 مناقصه ارائه خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-02-02 1397-02-10
518900 مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-02-02 1397-02-22
518887 مناقصه تأمین خدمات منشی، ماشیننویس، دفتری، پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-02-02 1397-02-10
518713 مناقصه خدمات منشی ، ماشین نویس ، دفتری پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-02-02 1397-02-09
522328 مناقصه انجام خدمات تصدی امور اداری و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان خراسان رضوی 1397-02-01 1397-02-05
518859 مناقصه ارائه خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-02-01 1397-02-10

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است