مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایدهتوجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
515862 1 - مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1397-01-28 1397-02-04
515806 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدماتی وپشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-01-28 1397-02-04
515729 مناقصه تامین بخشی از خدمات قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-01-28 1397-02-08
515498 مناقصه انجام فعالیت های خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان فارس 1397-01-28 1397-02-05
515376 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری به بخش خصوصی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-01-28 1397-02-05
515227 مناقصخ واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1397-01-28 1397-02-02
515226 مناقصخ واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عموم قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1397-01-28 1397-02-02
514987 مناقصه واگذاری پشتیبانی از خدمات فنی، کارگاهی و تاسیساتی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1397-01-28 1397-02-02
514873 مناقصه نظارت و مدیریت بر نیروهای خدماتی قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-01-28 1397-02-02
514074 مناقصه حجمی / زمانی اداره امور انبارهای نفت قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-01-28 1397-02-03
514715 مناقصه تامین خدمات اجرای طرح های فرهنگی، آموزشی و ورزشی قابل نمایش برای مشترکان مازندران 1397-01-27 1397-01-29
514620 مناقصه حجمی/ زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1397-01-27 1397-02-03
514096 مناقصه امورخـدمـات عمومی و نظـافـتی سـاختمـان‌هـای اداری... قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-01-27 1397-02-04
514086 مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی قابل نمایش برای مشترکان همدان 1397-01-27 1397-02-04
514017 مناقصه شناسایی اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات اشتغال روستایی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1397-01-27 1397-02-03

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است