مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 1647969 کد آگهی ۴۰,۷۵۵,۷۲۳
مجموعه آگهی ساير خدمات-امور مشترکين ( قرائت کنتور ، پخش قبوض ، وصول مطالبات ، اپراتوري مشترکين )
مناقصه گذار آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
عنوان آگهی مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها...
شرح آگهی مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.
مبلغ برآورد مالی (ریال) 61,269,311,245 مبلغ تضمین (ریال) 0
تاریخ انتشار 1399-12-02 دریافت اسناد 1399-12-10
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس ميدان تجريش خ فناخسرو پ ۱۸ ط ۱ واحد دبيرخانه
توضیحات آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ۵۶-۹۹ ۱- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. ۲- موضوع مناقصه: انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. ۳- برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۶۱.۲۶۹.۳۱۱.۲۴۵ ( شصت و یک میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و سیصد و یازده هزار و دویست و چهل و پنج)ریال. ۴- مدت اجرای کار: از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹به مدت یکسال شمسی. ۵- شرایط شرکت کنندگان: ۱- دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲- داشتن دفتر کار در استان تهران برای مناقصه گران الزامی است. ۶- مهلت و نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت: ۱۴:۳۰روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ با در دست داشتن معرفینامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی – شماره ثبت – کد پستی ۱۰رقمی – شماره تلفن و نمابر ) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ ۳۲۷.۰۰۰ ریال (سیصد و بیست و هفت هزار ریال ) به حساب جاری شماره۳-۶۶۶۶۶۵۶۵-۴۰-۸۴۷ بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره ۱۸، طبقه اول مراجعه نمایند. ۷- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل ۱.۶۰۲.۶۹۴.۰۰۰ (یک میلیارد و ششصد و دو میلیون و ششصد و نود و چهار هزار) ریال می باشد. ۸- محل تامین اعتبار : بودجه جاری ( طرحهای غیر عمرانی). ۹- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت: ۱۴:۳۰روز شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۹۹ به دبیرخانه شرکت می باشد. ۱۰- تاریخ و محل تشکیل جلسه بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی: رأس ساعت: ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار برگزار می گردد. ۱۱- سایر شرایط:پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثرداده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است