مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

توجه : با توجه به تجربيات بدست آمده ،‌امكان تمديد غير رسمی اعتبار زمانی برخی آگهی ها وجود دارد جهت اطلاعات بیشتر با واحد دریافت اسناد ایران تندر تماس بگیرید

مهلت دار
مهلت گذشته
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاريخ انتشار دریافت اسناد
2016332 استعلام بها تامین 4 نفر نیروی انسانی قابل نمایش برای مشترکان تهران 1400-09-08 1400-09-09
2016048 استعلام بها واگذاری بخشی از انجام خدمات امور حقوقی قابل نمایش برای مشترکان اردبیل 1400-09-08 1400-09-10
2012954 استعلام بها انتخاب موسسه جهت فعالیتهای حقوقی قابل نمایش برای مشترکان اصفهان 1400-09-07 1400-09-11
2010694 استعلام بهاابلاغ احکام مطالباتی به افراد حقیقی قابل نمایش برای مشترکان هرمزگان 1400-09-04 1400-09-08
2005808 استعلام بها اجرای و تکمیل اطلاعات ملکی قابل نمایش برای مشترکان قزوین 1400-09-01 1400-09-03
1996576 ستعلام بها انجام امورات حقوقی قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1400-08-26 1400-08-29
1994440 استعلام بها ابلاغ اوراق مختلفه قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1400-08-25 1400-08-27
1993112 استعلام بها تامین 7 نفر نیروی حقوقی قابل نمایش برای مشترکان اردبیل 1400-08-24 1400-08-26
1986592 استعلام بها ابلاغ اوراق مختلفه متفکیک نوع و تعداد برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1400-08-20 1400-08-22
1984173 استعلام بها : 1-انجام امورات حقوقی منابع طبیعی قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1400-08-19 1400-08-22
1984171 استعلام بها انجام امورات حقوقی منابع طبیعی قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1400-08-19 1400-08-22
1984150 استعلام بها انجام امورات حقوقی منابع طبیعی وآبخیزداری قابل نمایش برای مشترکان آذربایجان شرقی 1400-08-19 1400-08-22
1981386 استعلام بها در خصوص انجام بخشی از امور مربوط به تامین نیروی قابل نمایش برای مشترکان اردبیل 1400-08-17 1400-08-22
1978263 استعلام بها ابلاغ اوراق مختلفه متفکیک قابل نمایش برای مشترکان خراسان جنوبی 1400-08-16 1400-08-18
1977298 استعلام بها خرید خدمات حقوقی 4 نفر قابل نمایش برای مشترکان لرستان 1400-08-15 1400-08-17

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است