کد ایران تندر 980483 کد آگهی
مجموعه آگهی خدمات آرامستان و قبور
مناقصه گذار شهرداری شهرکرد
عنوان آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به آرامستان ها
شرح آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به آرامستان های شهرداری شهرکرد
مبلغ برآورد مالی 9,990,934,707 مبلغ تضمین 500,000,000
تاریخ انتشار 1398-06-03 دریافت اسناد 1398-06-12
استان چهار محال و بختیاری رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 038-32224849
آدرس واحد مالی شهرداری شهرکرد
توضیحات http://www.rrk.ir----www.shahrekord.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه