کد ایران تندر 972011 کد آگهی
مجموعه آگهی تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني-تجهيزات و مواد آزمايشگاهي
مناقصه گذار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان
عنوان آگهی مناقصه : 1-خرید ملزومات مصرفی پزشکی
شرح آگهی مناقصه : 1-خرید ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز مرکز کوثر سنندج(گروه سوم) 2-خرید ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز مرکز کوثر سنندج
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-05-23 دریافت اسناد 1398-06-03
استان کردستان رسانه متشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه