کد ایران تندر 957811 کد آگهی ۳,۲۱۰,۲۰۴
مجموعه آگهی ابنيه و ساختمان-احداث اماکن ورزشي و تفريحي (استاديوم، سالن ورزشي، شهربازي و ...)-مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان
مناقصه گذار توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهی مناقصه استاندارد سازی ، مقاوم سازی بستر خاک و فونداسیون پایه ها....
شرح آگهی مناقصه استاندارد سازی ، مقاوم سازی بستر خاک و فونداسیون پایه های خطوط تله کابین و تله سیژ قله مجموعه دیزین
مبلغ برآورد مالی 70,603,628,931 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-05-08 دریافت اسناد 1398-05-15
استان البرز رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد **** « فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای فاز سوم بهسازی، ایمن سازی ، رفع نواقص و استاندارد سازی ، مقاوم سازی بستر خاک و فونداسیون پایه های خطوط تله کابین و تله سیژ قله مجموعه پیست اسکی دیزین » ۱- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای فاز سوم بهسازی، ایمن سازی ، رفع نواقص و ا
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه