کد ایران تندر 916117 کد آگهی
مجموعه آگهی مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه-مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه-مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه-مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه مخابرات-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار شورای شهر حلب
عنوان آگهی مناقصه تهیه طرح برنامه ریزی دقیق و مطالعات زیربنایی ( جاده - فاضلاب و...)
شرح آگهی مناقصه تهیه طرح برنامه ریزی دقیق و مطالعات زیربنایی (جاده ها - فاضلاب - آب - برق - تلفن)
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-04-04 دریافت اسناد 1398-04-16
کشور سوریه رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس +963-11-9849
آدرس
توضیحات info@elan.gov.sy
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه