کد ایران تندر 899847 کد آگهی
مجموعه آگهی حفاري چاه هاي نفتي و.....-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار وزارت نفت عراق
عنوان آگهی مناقصه ارائه خدمات حفاری چاه
شرح آگهی مناقصه ارائه خدمات حفاری چاه
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-03-22 دریافت اسناد 1398-04-17
کشور عراق رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 00964-1-8177000
آدرس https://eprocurement.petrochina-hfy.com
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه