کد ایران تندر 899846 کد آگهی ۸۷-۲-۹۸
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال فاضلاب
مناقصه گذار آب و فاضلاب استان اصفهان
عنوان آگهی مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب
شرح آگهی مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح منطقه دو
مبلغ برآورد مالی 2,979,538,253 مبلغ تضمین 149,000,000
تاریخ انتشار 1398-03-22 دریافت اسناد 0000-00-00
استان اصفهان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 031-36680030-8/ داخلی395
آدرس محل تحویل اسناد ومدارک: دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶
توضیحات https://www.abfaesfahan.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه