کد ایران تندر 899844 کد آگهی
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب-شبکه هاي انتقال فاضلاب
مناقصه گذار آب و فاضلاب کرمانشاه
عنوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب انشعابات آب و فاضلاب
شرح آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات استان به جز شهر کرمانشاه
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-03-22 دریافت اسناد 1398-04-02
استان کرمانشاه رسانه متشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه