کد ایران تندر 839520 کد آگهی
مجموعه آگهی خدمات و تجهيزات انرژي هاي نو (خورشيدي و سلولي و...)-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار برنامه توسعه سازمان ملل متحد
عنوان آگهی مناقصه تامین و نصب سازه های خورشیدی - نیجریه
شرح آگهی مناقصه تامین و نصب سازه های خورشیدی در 8 مدرسه
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-01-31 دریافت اسناد 1398-02-06
کشور سایر کشورها رسانه متشرکننده نشریات بین الملل
شماره تماس
آدرس procurement.ng@undp.org
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه