کد ایران تندر 833121 کد آگهی
مجموعه آگهی ابنيه و ساختمان-احداث بيمارستان و درمانگاه-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار وزارت بهداشت موریس
عنوان آگهی مناقصه پروژه ساخت یک مرکز بهداشت - موریس
شرح آگهی مناقصه پروژه ساخت یک مرکز بهداشت
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-01-25 دریافت اسناد 1398-02-04
کشور سایر کشورها رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات http://publicprocurement.govmu.org/pages/procurementlist.aspx
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه