کد ایران تندر 805979 کد آگهی
مجموعه آگهی الکتروموتور-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار کارخانه های کشتیرانی پاکستان
عنوان آگهی مناقصه تامین موتورهای الکتریکی
شرح آگهی مناقصه تامین موتورهای الکتریکی برای نیروگاه AC.
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-12-12 دریافت اسناد 1398-01-05
کشور پاکستان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 051-9055 22277
آدرس
توضیحات dirser@pof.gov.pk dirser.pof@gmail.com -- Fax: 051-9271400, 9314100
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه