کد ایران تندر 796039 کد آگهی
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار کمیته هماهنگی غیردولتی عراق
عنوان آگهی مناقصه پروژه ساخت دو شبکه تامین آب
شرح آگهی مناقصه پروژه ساخت دو شبکه تامین آب در غرب موصل
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-12-04 دریافت اسناد 1397-12-07
کشور عراق رسانه متشرکننده نشریات بین الملل
شماره تماس
آدرس
توضیحات Iraq_Procurement@wvi.org -- Iraq_tender@wvi.org
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه