کد ایران تندر 788460 کد آگهی
مجموعه آگهی ابنيه و ساختمان-مهندسي و مشاوره ، مطالعه ، طراحي و نقشه کشي ساختمان-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار وزارت معادن و مالی
عنوان آگهی مناقصه خدمات نظارت بر ساخت و ساز میراث فرهنگی
شرح آگهی مناقصه خدمات نظارت بر ساخت و ساز میراث فرهنگی
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-11-27 دریافت اسناد 1397-12-22
کشور ترکیه رسانه متشرکننده نشریات بین الملل
شماره تماس
آدرس
توضیحات http://www.cfcu.gov.tr/search-tenders-2?field_tender_status%5B%5D=6&field_tender_ref_no=&search_api_views_fulltext=
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه