کد ایران تندر 787301 کد آگهی
مجموعه آگهی آبياري ، زهکشي و احداث کانال (سرپوشيده نمودن کانال و...)-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار وزارت زراعت، آبیاری و دامداری
عنوان آگهی مناقصه پروژه احداث کانال آب
شرح آگهی مناقصه پروژه احداث کانال آب
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-11-25 دریافت اسناد 1397-12-14
کشور افغانستان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 0930202500315
آدرس www.npa.gov.af
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه