کد ایران تندر 784682 کد آگهی
مجموعه آگهی ابنيه و ساختمان-احداث اماکن ورزشي و تفريحي (استاديوم، سالن ورزشي، شهربازي و ...)-ترميم، مرمت، نگهداري ساختمان (نازک کاري و تعمير و ...)-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار Airports of Mauritius Co Ltd
عنوان آگهی مناقصه نوسازی مجتمع ورزشی - موریس
شرح آگهی مناقصه نوسازی مجتمع ورزشی
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-11-23 دریافت اسناد 1397-12-22
کشور سایر کشورها رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس http://publicprocurement.govmu.org
توضیحات tendercommittee@aml.aero
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه