کد ایران تندر 672433 کد آگهی 97/23
مجموعه آگهی احداث انواع پل
مناقصه گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
عنوان آگهی مناقصه احداث یک دستگاه پل
شرح آگهی مناقصه احداث یک دستگاه پل در روستای دلبودنی واقع در راه روستایی پشتکوه
مبلغ برآورد مالی 1,975,560,065 مبلغ تضمین 98,778,003
تاریخ انتشار 1397-07-26 دریافت اسناد 1397-08-02
استان هرمزگان رسانه متشرکننده صبح ساحل
شماره تماس
آدرس www.setadiran.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه