کد ایران تندر 671064 کد آگهی ۱۴۰/۲۵۴۲۴/د۹۷
مجموعه آگهی امور مشترکين ( قرائت کنتور ، پخش قبوض ، وصول مطالبات ، اپراتوري مشترکين )
مناقصه گذار آبفا استان فارس
عنوان آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت امور قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها...
شرح آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت امور قرائت کنتور و توزیع قبض آب بهاو امور مشترکین آبفا در شهرهای تابعه
مبلغ برآورد مالی 9,736,000,000 مبلغ تضمین 420,000,000
تاریخ انتشار 1397-07-25 دریافت اسناد 1397-08-01
استان فارس رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آب و فاضلاب استان فارس، طبقه۲، دفتر قراردادها
توضیحات https://abfa-fars.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه