کد ایران تندر 668969 کد آگهی
مجموعه آگهی ابنيه و ساختمان
مناقصه گذار نوسازی مدارس استان کرمان
عنوان آگهی مناقصه : 1-پروژه های بیشتراز 4 میلیارد ریال
شرح آگهی مناقصه : 1-پروژه های بیشتراز 4 میلیارد ریال مناطق راور کوهبنان 2-پروژه های کمتراز 4 میلیارد ریال مناطق راور کوهبنان 3-پروژه های بیشتراز 4 میلیارد ریال مناطق جیرفت عنبر آباد فاریاب 4-پروژه های کمتراز 4 میلیارد ریال مناطق جیرفت عنبر آباد فاریاب
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1397-07-23 دریافت اسناد 1397-07-24
استان کرمان رسانه متشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه