کد ایران تندر 477688 کد آگهی
مجموعه آگهی ترميم، مرمت، نگهداري ساختمان (نازک کاري و تعمير و ...)-مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان-خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و...-مناقصات کشورهای خارجی
مناقصه گذار جمهوری آذربایجان
عنوان آگهی مناقصه نوسازی ساختمان، آسفالت جاده
شرح آگهی مناقصه نوسازی ساختمان های مسکونی آسفالت جاده
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1396-11-24 دریافت اسناد 1396-12-25
کشور جمهوری آذربایجان رسانه متشرکننده نشریات بین الملل
شماره تماس 022 245 24 74
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه