کد ایران تندر 442394 کد آگهی 11321
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب-شبکه هاي انتقال فاضلاب-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و ...)-امور مشترکين ( قرائت کنتور ، پخش قبوض ، وصول مطالبات ، اپراتوري مشترکين )
مناقصه گذار آب و فاضلاب خراسان جنوبی
عنوان آگهی مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری
شرح آگهی مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین
مبلغ برآورد مالی 3,802,880,000 مبلغ تضمین 190,000,000
تاریخ انتشار 1396-09-30 دریافت اسناد 1396-10-03
استان خراسان جنوبی رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 056-32234014-32238167
آدرس بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق
توضیحات WWW.abfa-khj.ir---http://iets.mporg.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه