کد ایران تندر 406704 کد آگهی 24-٩6ق
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب
مناقصه گذار آب و فاضلاب استان گیلان
عنوان آگهی مناقصه اجرای خط انتقال آب
شرح آگهی مناقصه اجرای خط انتقال آب شفت
مبلغ برآورد مالی 97,938,355,332 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1396-07-26 دریافت اسناد 1396-08-02
استان گیلان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 01333368482
آدرس رشت-پارک قدس –شرکت آ ب و فاضلاب استان گیلان
توضیحات www.setadiran.ir---www.abfa-guilan.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه