کد ایران تندر 309358 کد آگهی م ع پ/032/95
مجموعه آگهی محوطه سازي و ديوارکشي
مناقصه گذار پایانه های نفتی ایران
عنوان آگهی مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارهای مرکزی
شرح آگهی مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارهای مرکزی شرکت پایانه ها در خارگ (فاز 1)
مبلغ برآورد مالی 9,177,298,178 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1396-01-26 دریافت اسناد 1396-02-04
استان بوشهر رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 02188534524
آدرس استان: تهران بزرگ, شهر: تهران سایت شرکت پایانه های نفتی ایران
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه