کد ایران تندر 308370 کد آگهی
مجموعه آگهی سموم ، خدمات سمپاشي و طعمه گذاري
مناقصه گذار خدمات حمایتی کشاورزی
عنوان آگهی مناقصه خرید سموم دفع آفات نباتی
شرح آگهی مناقصه خرید سموم دفع آفات نباتی بمقدار 500/000 کیلو/لیتر
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1396-01-23 دریافت اسناد 1396-02-03
استان تهران رسانه متشرکننده ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه