کد ایران تندر 283399 کد آگهی ۱,۴۷۵,۲۲۶
مجموعه آگهی بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و...-آسفالت و قير
مناقصه گذار راه و شهرسازی استان کرمانشاه
عنوان آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت محور
شرح آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت محور کرمانشاه-کوهدشت(انارک پشتاله سرفیروزآباد)
مبلغ برآورد مالی 30,191,151,600 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-11-10 دریافت اسناد 1395-11-17
استان کرمانشاه رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه