کد ایران تندر 224134 کد آگهی
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب
مناقصه گذار آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
عنوان آگهی مناقصه آبرسانی مجتمع
شرح آگهی مناقصه آبرسانی مجتمع آران (دوآب)
مبلغ برآورد مالی 1,484,631,363 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-04-09 دریافت اسناد 1395-04-21
استان کرمانشاه رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس 8263213
آدرس امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه