کد ایران تندر 223356 کد آگهی ۳۸۸/ق/۹۴
مجموعه آگهی شبکه هاي انتقال آب-محوطه سازي و ديوارکشي-آجر ، بلوک ، آردواز، سفال و تيرچه-سيمان، گچ، خاک، ماسه، بتون، مخلوط کوهي و ...
مناقصه گذار آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
عنوان آگهی مناقصه تهیه و حمل مصالح اجرای دیوار آجری محوطه
شرح آگهی مناقصه تهیه و حمل مصالح اجرای دیوار آجری محوطه و محوطه سازی و اجرای شبکه توزیع آب تاسیسات آبرسانی چمترخان شهرستان شوشتر
مبلغ برآورد مالی 4,238,085,841 مبلغ تضمین 212,000,000
تاریخ انتشار 1395-05-14 دریافت اسناد 1395-05-25
استان خوزستان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس اهواز- میدان هجرت (راه آهن) روبروی انبار توشه راه آهن- شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- معاونت طرح و توسعه- امور قراردادها
توضیحات www.abfar-khoozestan.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه