کد ایران تندر 223337 کد آگهی
مجموعه آگهی خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و...-بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و...
مناقصه گذار راه و شهرسازی استان کردستان
عنوان آگهی مناقصه لکه گیری وبهسازی آسفالت
شرح آگهی مناقصه لکه گیری وبهسازی آسفالت محوربانه-سردشت وروکش آسفالت محوربوالحسن
مبلغ برآورد مالی 33,375,870,290 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-05-14 دریافت اسناد 1395-05-31
استان کردستان رسانه متشرکننده روزان
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه