کد ایران تندر 223239 کد آگهی
مجموعه آگهی نيروگاه-لوازم و تجهيزات نيروگاه-ساير ملزومات
مناقصه گذار شهرداری دماوند
عنوان آگهی مناقصه تامین 63000 لیتر رزین رآنیونی وکانیونی
شرح آگهی مناقصه تامین 63000 لیتر رزین رآنیونی وکانیونی موردنیاز cpp واحدهای بخارمدل e-type نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند9
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-05-13 دریافت اسناد 1395-05-16
استان تهران رسانه متشرکننده همشهری
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه