کد ایران تندر 223026 کد آگهی
مجموعه آگهی ايستگاههاي تقليل و افزايش فشار (CGS - TBS - CPS)-تعمير و نگهداري شبکه هاي انتقال گاز
مناقصه گذار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
عنوان آگهی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز
شرح آگهی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی
مبلغ برآورد مالی 6,510,000,000 مبلغ تضمین 325,500,000
تاریخ انتشار 1395-05-13 دریافت اسناد 1395-05-20
استان خوزستان رسانه متشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس 061-52110182
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه