کد ایران تندر 222004 کد آگهی
مجموعه آگهی احداث سوله، سيلو و آسياب-محوطه سازي و ديوارکشي
مناقصه گذار خدمات موتوری شهرداری همدان
عنوان آگهی مناقصه 1- احداث سوله
شرح آگهی مناقصه 1- احداث سوله بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات و برقی سال 95 2- محوطه سازی سایت ساختمان اداری بر اساس فهرست بهاء ابنیه راه و باند و تاسیسات و برقی سال 95
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-05-10 دریافت اسناد 1395-05-21
استان هرمزگان رسانه متشرکننده کار و کارگر
شماره تماس 081-32679010
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه