کد ایران تندر 221899 کد آگهی
مجموعه آگهی پروژه ها PC و EPC آب و فاضلاب-شبکه هاي انتقال آب-ساير خدمات
مناقصه گذار آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
عنوان آگهی مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال
شرح آگهی مناقصه عملیات اجرایی الویت دوم خط انتقال و شبکه های توزیع پشته گیش و دشت صفا-رودان
مبلغ برآورد مالی 4,489,419,012 مبلغ تضمین 224,470,951
تاریخ انتشار 1395-05-10 دریافت اسناد 1395-05-16
استان هرمزگان رسانه متشرکننده روزان
شماره تماس
آدرس بندرعباس-بلوار امام حسین (ع) جنب اداره استاندارد-شرکت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
توضیحات lets.mporg.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه