کد ایران تندر 220859 کد آگهی
مجموعه آگهی امور سد معبر ، نظارت و جلوگيري از تخلفات ساختماني
مناقصه گذار شهرداری بندر امام خمینی
عنوان آگهی مناقصه واگذاری اموراجرائیات وتخلفات ساختمانی
شرح آگهی مناقصه واگذاری اموراجرائیات وتخلفات ساختمانی وسد معبر شهرداری بندر امام خمینی
مبلغ برآورد مالی 7,833,000,000 مبلغ تضمین 391,650,000
تاریخ انتشار 1395-05-05 دریافت اسناد 1395-05-10
استان خوزستان رسانه متشرکننده رسالت
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه