کد ایران تندر 220178 کد آگهی 44-95
مجموعه آگهی قطعات پيش ساخته بتني-دکل و تير برق
مناقصه گذار توزیع برق هرمزگان
عنوان آگهی مناقصه خرید تعداد 935 اصله انواع پایه بتنی
شرح آگهی مناقصه خرید تعداد نهصد و سی و پنج (935) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامبن پایه بتنی مورد نیاز شهرستا نهای بستک و پارسیان
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 303,400,000
تاریخ انتشار 1395-05-03 دریافت اسناد 1395-05-06
استان هرمزگان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه