کد ایران تندر 219797 کد آگهی
مجموعه آگهی حفاري و تجهيز چاه (محصور نمودن چاه و ...)-حفاري چاه هاي نفتي و.....
مناقصه گذار شهرداری اهواز
عنوان آگهی مناقصه ترمیم نوارهای حفاری
شرح آگهی مناقصه ترمیم نوارهای حفاری پراکنده در سطح نواحی 1 ، 2 ، 3 و 4 در منطقه دو شهرداری (نوبت اول)
مبلغ برآورد مالی 3,131,210,437 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-05-02 دریافت اسناد 1395-05-11
استان خوزستان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری منطقه دو
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه