کد ایران تندر 214815 کد آگهی ۱,۴۵۵,۵۸۳
مجموعه آگهی انواع مقره ، کلمپ، کابلشو، سرکابل و مفصل
مناقصه گذار توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
عنوان آگهی مناقصه خرید ۳۰۰۰ عدد مقره کششی سیلیکونی
شرح آگهی مناقصه خرید ۳۰۰۰ عدد مقره کششی سیلیکونی و ۸۰۰۰ عدد مقره سوزنی سیلیکونی (تولید داخل )
مبلغ برآورد مالی 1,920,000,000 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-04-21 دریافت اسناد 1395-04-24
استان کرمانشاه رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۲۰/۴/۹۵ لغايت وقت اداری مورخ ۲۴/۴/۹۵ در مقابل واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ (يکصدهزار) ريال به حساب جام شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ بانك ملت شعبه ميدان خواروبار به نام اين شركت با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ خواهد بود.
توضیحات توجه ۱ : لاک و مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه۲ : هزینه چاپ آگهی ، به عهده برنده /برندگان مناقصه می باشد. توجه۳ : درصورت دریافت حداقل دو پیشنهاددر مرحله اول ودر صورت تجدید مناقصه با ارائه تنهایک پیشنهاد ، بازگشایی پاکتها انجام خواهدشد. توجه ۴ : تکمیل فرم اطلاعات مدیرعامل،اعضای هیات مدیره وسهامداران الزامی است. توجه ۵ : ارائه گواهی صحت امضاء صاحبان امضامجازاز دفتر ثبت اسنادرسمی الزامی می باشد. ۲-مدت تحویل کالا : حداکثر ۴ ماه پس از اعلام این شرکت
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه