کد ایران تندر 212306 کد آگهی 13/95
مجموعه آگهی نمک صنعتي
مناقصه گذار مدیریت تولید برق رامین
عنوان آگهی مناقصه خرید 3.000.000 نمک صنعتی
شرح آگهی مناقصه خرید 3.000.000 نمک صنعتی
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 185,000,000
تاریخ انتشار 1395-04-13 دریافت اسناد 1395-04-15
استان خوزستان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه