کد ایران تندر 212284 کد آگهی
مجموعه آگهی امور سد معبر ، نظارت و جلوگيري از تخلفات ساختماني
مناقصه گذار شهرداری بندر امام خمینی
عنوان آگهی مناقصه واگذاری اموراجرائیات وتخلفات ساختمانی
شرح آگهی مناقصه واگذاری اموراجرائیات وتخلفات ساختمانی وسدمعبرشهرداری بندر امام خمینی
مبلغ برآورد مالی 7,833,000,000 مبلغ تضمین 391,650,000
تاریخ انتشار 1395-04-13 دریافت اسناد 1395-04-20
استان خوزستان رسانه متشرکننده سایه
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه