کد ایران تندر 210969 کد آگهی
مجموعه آگهی سرويس و ملزومات بهداشتي ساختمان
مناقصه گذار بنادر و دریانوردی استان خوزستان
عنوان آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم اساسی سرویس های بهداشتی
شرح آگهی مناقصه اجرای عملیات ترمیم اساسی سرویس های بهداشتی جنب انارcfs-w-tوبجزانبارهای t21-w30-w23وسرویس های بهداشتی اردوانتظامات 400واحد-ترمیم دیوارحفاظتی اضلاع شمالی وشرقی 400 واحد(سربندر)
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-04-09 دریافت اسناد 1395-04-20
استان خوزستان رسانه متشرکننده سیاست روز
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه