کد ایران تندر 206313 کد آگهی
مجموعه آگهی شهرسازي، شهرک سازي، مجموعه سازي-مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه
مناقصه گذار ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
عنوان آگهی مناقصه شناسایی و ارزیابی مشاور جهت انجام بخشی از پروژه
شرح آگهی مناقصه شناسایی و ارزیابی مشاور جهت انجام بخشی از پروژه های 1- شهرسازی و معماری 2- امار 3- خدمات برنامه ریزی و اقتصاد 4- تخصصهای مشترک
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-03-29 دریافت اسناد 1395-04-13
استان تهران رسانه متشرکننده همشهری
شماره تماس
آدرس خ گاندی کوچه یک شماره 17
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه