کد ایران تندر 181956 کد آگهی
مجموعه آگهی مرمت آثار تاريخي و باستاني-بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و...
مناقصه گذار راه و شهرسازی استان اصفهان
عنوان آگهی مناقصه 1- محور فرهنگی تاریخی آقابزرگ
شرح آگهی مناقصه 1- محور فرهنگی تاریخی آقابزرگ 2- محور فرهنگی تاریخی محتشم 3- طرح ساماندهی محور بین طیار و نقشینه 4- محور دربند-یخچال 5- مرکز محله نوراباد 6- محور محمدیه 7- مرکز محله سرای نو 8- میدان شهید پورهاشمی تا ابتدای محله نورآباد 9- محور تاریخی انارک 10- محور تاریخی باقران
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1395-01-28 دریافت اسناد 1395-02-01
استان اصفهان رسانه متشرکننده اصفهان زیبا
شماره تماس
آدرس http://iets.mporg.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه