کد ایران تندر 175401 کد آگهی ۱,۴۴۰,۷۶۲
مجموعه آگهی ساير ملزومات
مناقصه گذار پالایش نفت امام خمینی شازند
عنوان آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-۹۴۱۸۰۶۴-MD تحت عنوان خرید P/F RESTA EXCH
شرح آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-۹۴۱۸۰۶۴-MD تحت عنوان خرید P/F RESTA EXCH
مبلغ برآورد مالی 10,320,000,000 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1394-12-20 دریافت اسناد 1395-01-20
استان مرکزی رسانه متشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس WWW.IKORC.IR
توضیحات مناقصه عمومی دومرحله ای
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه