کد ایران تندر 175401 کد آگهی ۱,۴۴۰,۷۶۲
مجموعه آگهی ساير ملزومات
مناقصه گذار پالایش نفت امام خمینی شازند
عنوان آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-۹۴۱۸۰۶۴-MD تحت عنوان خرید P/F RESTA EXCH
شرح آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-۹۴۱۸۰۶۴-MD تحت عنوان خرید P/F RESTA EXCH
مبلغ برآورد مالی 10,320,000,000 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1394-12-20 دریافت اسناد 1395-01-20
استان مرکزی رسانه متشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس WWW.IKORC.IR
توضیحات مناقصه عمومی دومرحله ای
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه