کد ایران تندر 167669 کد آگهی
مجموعه آگهی پارکينگ هاي مکانيزه
مناقصه گذار شهرداری شهر قدس
عنوان آگهی مناقصه خرید یکدستگاه پارکینگ طبقاتی مکانیزه
شرح آگهی مناقصه خرید یکدستگاه پارکینگ طبقاتی مکانیزه
مبلغ برآورد مالی 1,800,000,000 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1394-11-29 دریافت اسناد 1394-12-03
استان تهران رسانه متشرکننده افکار
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه