کد ایران تندر 157494 کد آگهی
مجموعه آگهی نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و...)-خدمات عمومي و پشتيباني
مناقصه گذار راه آهن تهران
عنوان آگهی مناقصه خدمات نظافت ساختمانها و ادارات کا تابعه
شرح آگهی مناقصه خدمات نظافت ساختمانها و ادارات کا تابعه و نگهداری امور خوابگاههای اداره کل راه آهن تهران
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1394-10-30 دریافت اسناد 1394-11-17
استان تهران رسانه متشرکننده وطن امروز
شماره تماس
آدرس تهران، میدان راه آهن، ابتدای خیابان شوش، جنب زمین ورزشی راه آهن تهران، اداره کل راه آهن تهران، طبقه دوم، اداره تدارکات و پشتیبانی
توضیحات www.iets.mporg.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه