کد ایران تندر 1184341 کد آگهی
مجموعه آگهی دکل و تير برق
مناقصه گذار ایثار کرمانشاه
عنوان آگهی مناقصه خرید تعداد 11 قالب تیربرق گرد
شرح آگهی مناقصه خرید تعداد 11 قالب تیربرق گرد
مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-12-05 دریافت اسناد 1398-12-14
استان کرمانشاه رسانه متشرکننده هفت صبح
شماره تماس 08334242890
آدرس www.isaarco.ir
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه