کد ایران تندر 1174164 کد آگهی ۳,۲۲۹,۷۱۱
مجموعه آگهی ايمن سازي و پوشش خطوط لوله
مناقصه گذار انتقال گاز ایران
عنوان آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش ۲۹۸کیلومتر
شرح آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش ۲۹۸کیلومتر خطوط لوله گاز در محدوده ۵۷۶الی ۸۷۴
مبلغ برآورد مالی 13,011,000,000 مبلغ تضمین 0
تاریخ انتشار 1398-11-29 دریافت اسناد 1398-12-06
استان هرمزگان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس بندرعباس ، روبروی پليس راه ميناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کيلومتر۲ ، امور پيمانها تلفن تماس: ۶۰۱۲ و ۳۲۱۹۶۱۶۹ -۰۷۶
توضیحات پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهدشد که براساس ماده ۱۱ (ارزیابی ساده ) آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تائید صلاحیت شده باشند تلفن تماس: ۶۰۱۲ و ۳۲۱۹۶۱۶۹ -۰۷۶
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه